home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

Wageningen University & Research participates in EU project to fight viral diseases in tomato and cucurbit crops
WUR participeert in EU-project ter bestrijding van virusziekten in tomaten en komkommerachtigen


Wageningen, The Netherlands
September 30, 2021


 

Every year, viral diseases wreak havoc on tomato and cucurbit crops worldwide, amounting to EUR 3,5 billion in harvest losses in Europe alone. The EU-funded VIRTIGATION project has been launched to combat emerging viral diseases in tomatoes, cucumber, melon, pumpkin and zucchini. Prof. Yuling Bai, Dr. Lotte Caarls and Prof. Dr. Rene van der Vlugt form Wageningen Plant Research participate in this new research initiative.

Tomato and cucurbits are among the most produced vegetable crops in the world. These crops are currently affected by two global emerging viruses, the begomovirus ToLCNDV (Tomato leaf curl New Delhi virus) and the tobamovirus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus). The EU-funded VIRTIGATION project aims to protect tomatoes and cucurbits from these viral diseases.

ToLCNDV is a DNA virus transmitted by whiteflies. ToLCNDV was first reported in 1995 infecting tomatoes in India. In Europe, ToLCNDV was detected for the first time in 2012 infecting zucchini in Spain. The infection causes severe stunting, interveinal yellowing and leaf curling. Severe infection may lead to complete yield loss. ToBRFV is a RNA virus and was first detected in Israel in 2014. In the past years, outbreaks of ToBRFV have been reported in many European countries including the Netherlands (2019).

Bio-based solutions

Currently, few effective solutions are available to stop the crop destruction caused by these plant viruses. The VIRTIGATION project aims to cut tomato and cucurbit crop losses stemming from viral diseases by up to 80%. Additionally they aim to cut in half, or even eliminate the use of pesticides to control emerging viral diseases. VIRTIGATION will demonstrate several innovative bio-based solutions to safeguard tomato and cucurbit plants from viral diseases. This will include natural plant resistance, plant vaccines, biopesticides and combinations thereof in an integrated pest management approach.

The VIRTIGATION project will also implement new methods for early detection, prevention and control of these plant viruses. It will further develop innovative diagnostic tools and online monitoring platforms to identify possible outbreaks to ‘test, track and trace’ the spread of viruses.

Participation WUR

With a total budget of € 7 million for four years, VIRTIGATION brings together 25 partners from 12 countries. Both Wageningen University (WU) and Wageningen Research (WR) are partners of the VIRTIGATION consortium. Prof. Yuling Bai (WU) aims to study the interaction of tomato-begomovirus-whitefly and to identify tomato genes for resistance to ToBRFV. Dr. Lotte Caarls (WR) will focus on characterization of a tomato gene involved in natural whitefly resistance. Prof. Dr. Rene van der Vlugt (WR) will focus on virus epidemiology and ecology, as well as virus and vector control through breeding and Integrated Pest Management (IPM).


 

WUR participeert in EU-project ter bestrijding van virusziekten in tomaten en komkommerachtigen

Elk jaar brengen virusziekten wereldwijd grote schade toe aan tomatensoorten en komkommerachtigen (Cucurbitaceae), wat alleen al in Europa tot 3,5 miljard euro aan oogstverliezen leidt. Het door de EU gefinancierde VIRTIGATION-project is opgezet om opkomende virusziekten in tomaten, cucurbitaceae, meloen, pompoen en courgette te bestrijden. Prof. Yuling Bai, Dr. Lotte Caarls en Prof. Dr. Rene van der Vlugt van Wageningen Plant Research nemen deel aan dit nieuwe onderzoeksinitiatief.

Tomaten en komkommerachtigen behoren tot de meest geproduceerde groentegewassen ter wereld. Deze gewassen worden momenteel aangetast door twee wereldwijd opkomende virussen, het begomovirus ToLCNDV (Tomato leaf curl New Delhi virus) en het tobamovirus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus). Het door de EU gefinancierde VIRTIGATION-project heeft tot doel tomatensoorten en komkommerachtigen te beschermen tegen deze virusziekten.

ToLCNDV is een DNA-virus dat wordt overgedragen door wittevlieg. ToLCNDV werd voor het eerst gemeld in 1995 toen in India tomaten besmet raakten met het virus. In Europa werd in 2012 ToLCNDV voor het eerst gedetecteerd bij courgettes in Spanje. De infectie veroorzaakt ernstige dwerggroei, vergeling tussen de nerven en bladkrulling. Ernstige infectie kan leiden tot volledig opbrengstverlies. ToBRFV is een RNA-virus en werd voor het eerst ontdekt in Israël in 2014. In de afgelopen jaren zijn in veel Europese landen uitbraken van ToBRFV gemeld, waaronder Nederland (2019).

Biobased oplossingen

Momenteel zijn er weinig effectieve oplossingen voorhanden om de vernietiging van gewassen door deze plantenvirussen te stoppen. Het VIRTIGATION-project heeft tot doel de oogstverliezen van tomaten en komkommerachtigen als gevolg van virusziekten tot 80% te verminderen. Bovendien wordt beoogd het gebruik van pesticiden om opkomende virusziekten tegen te gaan, te halveren of zelfs te elimineren. Binnen VIRTIGATION zullen verschillende innovatieve biobased oplossingen worden ontwikkeld om tomaten en komkommerachtigen te beschermen tegen virusziekten. Dit omvat natuurlijke plantresistentie, plantenvaccins, biopesticiden en combinaties daarvan, in een geïntegreerde aanpak voor plaagbestrijding.

Het VIRTIGATION-project heeft ook tot doel nieuwe methoden te implementeren voor vroege detectie, preventie en bestrijding van deze plantenvirussen. De verdere ontwikkeling van innovatieve diagnostische hulpmiddelen en online monitoringplatforms moet ertoe leiden dat mogelijke uitbraken worden geïdentificeerd om de verspreiding van virussen te testen, op te sporen en te volgen.

Deelname WUR

VIRTIGATION heeft een totaalbudget van € 7 miljoen voor vier jaar en brengt 25 partners uit 12 landen samen. Zowel Wageningen University (WU) als Wageningen Research (WR) zijn partner van het VIRTIGATION-consortium. Prof. Yuling Bai (WU) zal zich toeleggen op onderzoek naar de interactie van tomaat, begomovirus en wittevlieg en het identificeren van tomatengenen voor resistentie tegen ToBRFV. Dr. Lotte Caarls (WR) gaat zich richten op de karakterisering van een tomatengen dat een rol speelt bij natuurlijke resistentie tegen wittevlieg. Prof. dr. Rene van der Vlugt (WR) zal onderzoek doen naar virusepidemiologie en -ecologie, en naar virus- en vectorbestrijding door middel van veredeling en Integrated Pest Management (IPM).

 More news from: Wageningen University & Research


Website: http://www.wur.nl

Published: September 30, 2021

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Archive of the news section


Copyright @ 1992-2021 SeedQuest - All rights reserved