home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

Højt og sikkert udbytte med roer - Med roer i markplanen får du en sikker og høj produktion af energi – enten til dine malkekøer eller som substrat i biogasanlægget


Denmark
February 9, 2022


 

Med roer i markplanen får du en sikker og høj produktion af energi – enten til dine malkekøer eller som substrat i biogasanlægget.

Roer:
• Øger selvforsyningsgraden når de er i foderrationen til køer
• Kan opfodres frisk eller ensileres med saftsugende foderemner
• Næringsstof-effektiv afgrøde med lav risiko for udvaskning pga. lang vækstsæson
• Tørketolerante pga. dybt rodnet

Hvilken sort skal du vælge?

Når du vælger roesort til foder eller bioenergi, har en god kombination af følgende egenskaber betydning:
• Højt udbytte
• Lille mængde vedhængende jord
• Lille tendens til stokløbning
• Tolerance over for sygdomme

Vivaro er den nye topsort i landsforsøgene:

• Højt udbytte – 105 i fht for udbytte
• Hvid roe med 22-23 % tørstof
• Høj renhed – lavt jordvedhæng
• Ingen stokløbere

Tips til etablering

Det høje stabile udbytte får du gennem godt håndværk i marken. Det starter
med såning, når jorden er tjenlig, og der er udsigt til en periode med stigende
jordtemperatur, så man undgår en lang fremspirringsperiode. Frøene placeres
ensartet i 2-2,5 cm dybde i fugtig jord for at opn å en hurtig og ens fremspiring.
Det gør roerne konkurrencedygtige over for ukrudt og giver ensartede roer, der
er nemme at tage op.

Læs meget mere om roer her. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage fat i os. 

 

 More news from: DLF A/S


Website: http://www.dlf.com/

Published: February 9, 2022

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Archive of the news section

 

 


Copyright @ 1992-2022 SeedQuest - All rights reserved