home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

International partnership will develop first market ready sweet pepper harvesting robot
Ontwikkeling van eerste marktrijpe oogstrobot voor paprika door internationaal partnerschap


Wageningen, The Netherlands
February 4, 2015

International partnership will develop first market ready sweet pepper harvesting robot

12 February 2015 will be the start of SWEEPER, an innovation driven international research programme for the development of the first generation market ready sweet pepper harvesting robot. The research is being supported by the Horizon 2020 programme of European Union. Wageningen University & Research Centre will coordinate the international network in which partners from Sweden, Israel, Belgium and the Netherlands take part. The partnership includes universities, research institutes, a system integrator and a large grower of sweet pepper.

During the past decade fundamental research has led to insights and technology developments that will allow the SWEEPER partners to further develop the sweet pepper harvesting robot from the previous European project CROPS . The robot will be the first harvesting robot in the world, operating in a commercial greenhouse. The robot will strengthen Europe’s leading role in agricultural robotics. It will also improve the competitiveness of the European greenhouse sector, which faces a low availability of skilled workforce. Sweet pepper and other greenhouse crops

The first generation market ready sweet pepper harvesting robot will open a new high tech commercial area. SWEEPER aims at sweet pepper only, of which 1,300,000,000 kg is harvested in Europe yearly. It is expected that the knowledge and technology from the SWEEPER programme can easily be migrated to other greenhouse crops.

Partnership

The SWEEPER innovation programme is a partnership between Umea Universitet in Sweden, Ben Gurion University of Negev in Israel, Proefstation voor de Groenteteelt in Belgium and from the Netherlands Wageningen University & Research centre, Irmato Industrial Solutions Veghel B.V. and sweet pepper grower De Tuindershoek BV.

Horizon

The Horizon 2020 framework programme for Research and Innovation of the European Union financially supports the programme with € 4,000,000.


Ontwikkeling van eerste marktrijpe oogstrobot voor paprika door internationaal partnerschap

Op 12 februari 2015 klinkt het startschot voor SWEEPER, een innovatief internationaal onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van een first-generation oogstrobot voor paprika. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Wageningen UR gaat het internationale netwerk coördineren, waaraan partners uit Zweden, Israël, België en Nederland zullen deelnemen. Het partnerschap is samengesteld uit universiteiten, onderzoekinstituten, een systeemintegrator en een grote paprikateler.

Al eerder is er in het Europese project CROPS een oogstrobot voor paprika ontwikkeld. De afgelopen tien jaar heeft fundamenteel onderzoek echter geleid tot inzichten en technologische ontwikkelingen waarmee de SWEEPER-partners deze robot verder kunnen ontwikkelen. De robot wordt de eerste oogstrobot ter wereld die in een commerciële kas zal worden ingezet. Hiermee kan de robot de leidende rol van Europa op het gebied van landbouwrobotica versterken. Ook verbetert hiermee het concurrerend vermogen van de Europese glastuinbouwsector, die te maken heeft met een gebrek aan ervaren arbeidskrachten. 

Paprika en andere kasgewassen

Deze first-generation oogstrobot voor paprika zal een nieuw hightech commercieel werkgebied openen. SWEEPER gaat zich concentreren op paprika, waarvan in Europa jaarlijks 1.300.000.000 kg wordt geoogst. Naar verwachting zal de kennis en technologie uit het SWEEPER-programma eenvoudig op andere kasgewassen kunnen worden toegepast.

Partnerschap

Het SWEEPER-innovatieprogramma is een partnerschap tussen de Umea Universitet in Zweden, de Ben-Gurion Universiteit in Israël, het Proefstation voor de Groenteteelt in België en Wageningen University & Research centre, Irmato Industrial Solutions Veghel B.V. en paprikateler De Tuindershoek BV.

Horizon

Het EU Horizon 2020-programma voor Onderzoek en Innovatie steunt het programma met een bedrag van € 4.000.000.More news from:
    . Wageningen University & Research
    . Umea Plant Science Centre
    . Ben-Gurion University (BGU)


Website: http://www.wur.nl

Published: February 4, 2015

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright @ 1992-2022 SeedQuest - All rights reserved